FEMININE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen kun je via e-mail contact opnemen met ons

Persoonsgegevens die wij verwerken
FEMININE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-voornaam en achternaam
-e-mailadres
-telefoonnummer

Voor welke doeleinden en activiteiten wij je persoonsgegevens gebruiken:
FEMININE verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-mailen ter bevestiging van de gemaakte afspraak betreffende onze dienstverlening.
-mailen of teksten van een reminder 48 uur voorafgaand aan de afspraak.
-contact op te nemen indien nodig betreffende je afgesproken behandeling.
-het afhandelen van je betaling (Indien betaling op factuur)
-het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking
-verzenden van onze nieuwsbrief FEMININE POST

Bewaren van de persoonsgegevens:
FEMININE bewaart je gegevens zolang als noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
FEMININE verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurenblond.nl,
dan verwijderen wij deze gegevens.

Recht op inzage:
Via contact per e-mail kun je, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
FEMININE zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
info@feminine.nl

Delen van persoonsgegevens met derden:
FEMININE verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
FEMININE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen:
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.